Εταιρεία MightyTips Κύπρου 2024: Όροι και προύποθέσεις

Επικαιροποιήθηκε στις: 1η Αυγούστου, 2023

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση του mightytips.com («Ιστότοπος») από εσάς ("Επισκέπτης", "Εσείς", "Δική σας"). Πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο, σας ζητάμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω. Η συνεχής χρήση του ιστότοπου ή/και η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν ή μέσω αυτού, σημαίνουν ανεπιφύλακτα την αποδοχή ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης μεταξύ αυτών των Όρων και προϋποθέσεων και των όρων μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας που ορίζονται στην ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ ημών και εσάς, θα υπερισχύουν οι όροι της συγκεκριμένης συμφωνίας.

Γενικά

Ο ιστότοπος είναι δημοσιευμένος και ανήκει εξ ολοκλήρου στην SEOBROTHERS CY LTD, εταιρεία υπ’ αριθμόν HE 433634, με εγγεγραμμένη έδρα της στην οδό Στρατηγού Παπάγου 11, 3091, Λεμεσός, Κύπρος.

Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας

Το περιεχόμενο του ιστότοπου βασίζεται σε πηγές πληροφοριών που πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες και ο σκοπός των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν είναι η ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με τις υπηρεσίες της Εταιρείας, τους Όρους και Προϋποθέσεις και τις πολιτικές της,  ωστόσο, εκτός από το βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμούς, δεν παρέχεται καμία εγγύηση, εχέγγυο ή εκπροσώπηση (ρητή ή σιωπηρή) ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά της και η Εταιρεία, τα μέλη, τα στελέχη και οι υπάλληλοί της δεν αποδέχονται καμία ευθύνη σχετικά με τις πληροφορίες ή τις απόψεις που εκφράζονται στο παρόν.

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι οποιαδήποτε από τα υλικά στον ιστότοπό της είναι ακριβή, πλήρη ή ενημερωμένα. Η εταιρεία μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, η εταιρεία δεν δεσμεύεται να ενημερώνει το περιεχόμενό της.

Η Εταιρεία δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό της και δεν είναι υπεύθυνη για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστοτόπου. Εάν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας έναν σύνδεσμο από άλλο ιστότοπο, η Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στους ιστότοπους των παρόχων που έχουν συνδέσμους σε οποιεσδήποτε σελίδες αυτού του ιστότοπου ή με τους οποίους συνδέεται αυτός ο ιστότοπος. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση από την Εταιρία του ιστότοπου. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε επισκέπτη.

Ο ιστότοπος και η εφαρμογή περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους και επιχειρήσεις τρίτων στο Διαδίκτυο, αλλά δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν συναλλαγές που μπορεί να έχετε με αυτούς τους ιστοτόπους. Είναι δική σας ευθύνη να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και χρησιμοποιείτε αυτά τα τρίτα μέρη με δική σας ευθύνη.

Συνεχίζοντας, συμφωνείτε με την άρση οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό και αυτής που προκύπτει από οποιαδήποτε απώλεια κέρδους ή οποιαδήποτε άλλη ζημία άμεση ή ως επίπτωση, σε σχέση με τυχόν σφάλματα ή/και παραλείψεις από εμάς ή/και τυχόν σχετικά τρίτα μέρη ως προς το περιεχόμενο.

Έντυπα Αιτήσεων

Εισαγάγοντας το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην Αρχική Σελίδα ή στην ενότητα Καριέρας του ιστότοπου, συμφωνείτε ρητά να λαμβάνετε επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Εταιρεία. Εάν συγκεκριμένα δεν θέλετε να λαμβάνετε αυτήν την επικοινωνία, μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή απαντώντας σε οποιοδήποτε από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την αλληλογραφία από την Εταιρία, ανά πάσα στιγμή.

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, διατηρούνται και μεταφέρονται τα προσωπικά/επιχειρηματικά δεδομένα σας και άλλες σημαντικές πληροφορίες που λαμβάνονται από εσάς, μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική απορρήτου που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Η εταιρεία διατηρεί την ιδιοκτησία του περιεχομένου της, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, γραφικών, κώδικα, κειμένου και σχεδίου, πνευματικών δικαιωμάτων © και όλων των άλλων άυλων δικαιωμάτων του ιστοτόπου. Όλα τα δικαιώματα είναι προστατευμένα σε όλες τις χώρες. Απαγορεύεται η δημοσίευση, αναπαραγωγή, μεταφορά ή αποθήκευση του περιεχομένου του ιστότοπου εν συνόλω ή εν μέρει, εκτός εάν ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων, του τίτλου ή άλλου άυλου δικαιώματος έχει χορηγήσει άδεια για μια τέτοια ενέργεια. Η απαγόρευση δεν ισχύει για αποθήκευση σε υπολογιστή ή εκτύπωση για προσωπική και μόνο χρήση και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Τα περιεχόμενα ενδέχεται να αναφέρονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Όταν αναφέρεται το περιεχόμενο, πρέπει να αναφέρεται η πηγή. Ωστόσο, τα εμπορικά σήματα ή τα λογότυπα που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο δεν μπορούν να αναπαραχθούν, να δημοσιευτούν ή να διανεμηθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου τους.

Άδεια χρήσης

Χορηγείται άδεια για προσωρινή λήψη αντιγράφου του υλικού (πληροφοριών ή δημοσιεύσεων) στον ιστότοπο της Εταιρείας μόνο για προσωπική, μη εμπορική παροδική προβολή. Πρόκειται για χορήγηση άδειας, όχι μεταβίβαση τίτλου, και βάσει αυτής της άδειας δεν επιτρέπεται:

  • Να τροποποιήστε ή αντιγράψτε τα υλικά·
  • Να χρησιμοποιήστε τα υλικά για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη).
  • Η προσπάθεια αποσυμπίλησης ή αναστροφής μηχανικής οποιουδήποτε λογισμικού περιέχεται στον ιστότοπο της Εταιρείας.
  • Να αφαιρέστε τυχόν πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ιδιόκτητες σημειώσεις από το υλικό, ή
  • Να μεταφέρετε υλικό σε άλλο άτομο ή να «καθρεφτίσετε» το υλικό σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.

Αυτή η άδεια θα λήξει αυτόματα εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί από την Εταιρεία ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό της προβολής αυτού του υλικού ή με τον τερματισμό αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέν υλικό που έχετε στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

Αποποίηση ευθυνών

Το υλικό στον ιστότοπο παρέχεται "ως έχει". Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και με το παρόν αποποιείται και ακυρώνει όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων. Επιπλέον, η Εταιρία δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης του υλικού στον ιστότοπό της, ή με άλλο τρόπο που σχετίζεται με τέτοιο υλικό, ή σε οποιουσδήποτε ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδους ή εξαιτίας παύσης της επιχείρησης), που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού στον ιστότοπο της εταιρείας, ακόμη και εάν η Εταιρεία ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Εταιρείας έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτά για την πιθανότητα τέτοιας ζημιάς. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για παρεπόμενες ή τυχαίες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για Εσάς.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Αυτός ο Ιστότοπος και οι Όροι και Προϋποθέσεις του θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα υποβάλλονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στοιχηματικές Συμβουλές

Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών για να στοιχηματίσετε στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο τζόγος είναι νόμιμος στην δικαιοδοσία (περιοχή ευθύνης) σας και ότι ο ιστότοπος δεν επιτρέπει τον παράνομο τζόγο ή τον τζόγο σε ανήλικους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εφαρμογή και οι πληροφορίες της προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Οι συμβουλές και τα προγνωστικά στοιχηματισμού παρέχονται χωρίς εγγύηση κέρδους. Οι συμβουλές παρέχονται με τις καλύτερες προθέσεις και έχουν ερευνηθεί προσεκτικά, αλλά προορίζονται μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς και καμία ευθύνη, οικονομική ή άλλη, δεν αναλαμβάνει ο Ιστότοπος ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία ή μέρος. Όλα τα αποτελέσματα των προηγούμενων συμβουλών παρέχονται μόνο σε συμβουλευτική βάση και ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή φροντίδα και προσπάθεια για τη διασφάλιση της σωστής καταγραφής και αναφοράς των αποτελεσμάτων, ενδέχεται να συμβούν μικρά ανθρώπινα λάθη. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν πιστεύετε ότι κάποια από τα στοιχεία είναι λανθασμένα και θα τα ελέγξουμε ξανά το συντομότερο δυνατό.

Παρακαλούμε, στοιχηματίζετε μόνο ό,τι έχετε την πολυτέλεια να χάσετε και εάν χρειάζεστε υποστήριξη, πληροφορίες ή συμβουλές, επισκεφτείτε τον ιστότοπο Gamcare.

Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη (οικονομική ή άλλη) ούτε δίδεται εγγύηση ότι οι πληροφορίες σε αυτήν την εφαρμογή, όπως συμβουλές στοιχηματισμού ή προγνωστικά για στοιχήματα, σας εγγυώνται κέρδος. Ακολουθήστε αυτή τη συμβουλή με δική σας ευθύνη.

Όλα τα σήματα ποδοσφαιρικών ιστοτόπων παραμένουν πνευματικά δικαιώματα των κατόχων αδειών τους και χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο  μόνο για ενημερωτικούς λόγους.

Ενημερωτικό δελτίο (Newsletter)

Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter), συμφωνείτε να λαμβάνετε email από την Εταιρία. Η συνδρομή είναι προαιρετική, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετες λειτουργίες και πληροφορίες για τον ιστότοπο και την εφαρμογή μας. Η συχνότητα και το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα επιβεβαιωθούν όταν ξεκινήσει η διανομή του ενημερωτικού δελτίου και όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα παρέχουν μια επιλογή εξαίρεσης/κατάργησης εγγραφής, εάν δεν το βρίσκετε ενδιαφέρον.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ξεκινήσουμε και να ολοκληρώσουμε το ενημερωτικό δελτίο όπως και όποτε επιθυμούμε, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Καμία ευθύνη δεν προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο.

Αν και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διασφαλίσουμε την ορθότητα και την ακρίβεια του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή, οι περιστάσεις, καθώς και ένα ανθρώπινο λάθος, ενδέχεται να οδηγήσουν σε περιστασιακά σφάλματα ή στην παροχή απαρχαιωμένων πληροφοριών.

Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο, συμφωνείτε ότι η διεύθυνση email σας και τυχόν μελλοντικές πληροφορίες που συλλέγουμε με την άδειά σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία. Θα ακολουθήσουμε τις τυπικές διαδικασίες του GDPR της Ε.Ε. για να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς (βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ https://www.mightytips.com/about-us/privacy-policy/). Δεν θα κοινοποιήσουμε ποτέ τις πληροφορίες σας σε τρίτα μέρη χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε τη συνδρομή οποιουδήποτε ατόμου στο ενημερωτικό δελτίο χωρίς να παρέχουμε λόγο ή ειδοποίηση.

Ενδέχεται να αναθεωρήσουμε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του ιστοτόπου ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.