Πολιτική Απορρήτου στην MightyTips Κύπρου (2024)

Επικαιροποιήθηκε στις: 24 Μάρτιος, 2024

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου διέπει τον τρόπο με τον οποίο η SEOBROTHERS CY LTD, εταιρεία υπ’ αριθμόν HE 433634 («Εμείς», «η Εταιρεία») συλλέγει, χρησιμοποιεί, διατηρεί και αποκαλύπτει πληροφορίες που συλλέγονται από χρήστες («Χρήστης», «Ιδιωτικό πρόσωπο», «Εσείς») του ιστότοπου της mightytips.com («Ιστότοπος»). Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για την Ιστοσελίδα και όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου είναι να παρέχει Δεδομένα (Ιδιωτικά πρόσωπα) με πληροφορίες σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και την Προστασία Δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πότε και γιατί συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους Χρήστες, πώς τις χρησιμοποιούμε, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούμε να τις αποκαλύψουμε σε άλλους, τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και πώς τα διατηρούμε ασφαλή.

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τις υπηρεσίες, μας θα πρέπει να αποστέλλονται στο email: info@mightytips.com ή στη νομική διεύθυνση: Στρατηγού Παπάγου 11, 3091, Λεμεσός, Κύπρος.

Γενικές διατάξεις

Πιστεύουμε ότι από τότε που επισκεφτήκατε τον Ιστότοπο, είστε εξοικειωμένοι με την κύρια εστίαση των υπηρεσιών και της επιχείρησής μας, καθώς και ότι έχετε εξοικειωθεί με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας. Θα τα αναφέρουμε για ακόμα μια φορά για καλύτερη κατανόηση των σκοπών που συλλέγονται και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Υπεύθυνος επεξεργασίας και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι η Εταιρεία.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων. Όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα γίνονται κατανοητοί και θα ερμηνεύονται όπως ορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις.

Ενδέχεται να αλλάξουμε την Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό, υποδεικνύοντας την ημερομηνία των τελευταίων τροποποιήσεων στο επάνω μέρος στο πεδίο "Τελευταία ενημέρωση", επομένως ελέγξτε αυτήν τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές.

Κανονισμός λειτουργίας

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου διέπει την Προστασία και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που πραγματοποιείται με ή χωρίς αυτοματοποιημένα μέσα, όπου η επεξεργασία είναι κάθε είδους λειτουργία με Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων, της εγγραφής, της δόμησης, της αίτησης, της αποθήκευσης, της διαγραφής κ.λπ. (δείτε τους ορισμούς στο άρθρο 4 του Κανονισμού).

Ο Κανονισμός, σημαίνει τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ ( Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

Οι αρχές της Επεξεργασίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα τηρούνται σε όλες τις διαδικασίες Επεξεργασίας Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης υφιστάμενων και δυνητικών πελατών, της πρόσληψης νέων υπαλλήλων και της διαχείρισης πληροφοριών για υπάρχοντες υπαλλήλους, της σύναψης συμφωνιών συνεργασίας, της έναρξης νέων διαδικασιών και της εισαγωγής νέων υπηρεσιών, της βελτίωσης τεχνολογιών επεξεργασίας δεδομένων, μεταφοράς εγγράφων για αρχειοθέτηση, καταστροφής εγγράφων μετά τη λήξη της περιόδου αποθήκευσης.

Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα είναι ένας όρος που ορίζεται από τον Κανονισμό και αφορά όλους τους τύπους πληροφοριών που μπορούν να βοηθήσουν στην αναγνώριση Ιδιωτικού προσώπου που χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες ή χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες μαζί με άλλες πληροφορίες που έχει στην κατοχή της η Εταιρεία (ή μαζί με τα δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση η Εταιρεία).

Τα ακόλουθα Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Εταιρεία: Όνομα, Επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, φορολογική κατοικία, υπηκοότητα. πληροφορίες που παρέχετε όταν συμμετέχετε σε κληρώσεις, κουίζ, διαγωνισμούς ή απαντήσεις σε έρευνες, όπως πληροφορίες για τον τρόπο ζωής σας, συμπεριλαμβανομένων των αγαπημένων σας αθλημάτων, ενδιαφερόντων και συνηθειών τυχερών παιχνιδιών, πληροφορίες που ενδέχεται να λάβουμε για εσάς από τρίτους (για παράδειγμα, επειδή έχετε δώσει άδεια σε τρίτους να μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες μαζί μας), πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου. Εξυπηρέτηση πελατών και ανάγκες προσωπικού, πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας (cookies, διεύθυνση IP).

Η Εταιρεία ζητά και επεξεργάζεται Προσωπικά δεδομένα μόνο όταν υπάρχει συγκεκριμένος σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία αυτή.

Προσωπικά δεδομένα μπορούν να ληφθούν από την Εταιρεία με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα, όταν: (i) πραγματοποιεί ταυτοποίηση δυνητικού πελάτη (ii) λήψη επιστολής ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από Ιδιωτικό πρόσωπο (iv) Ο ιστότοπος χρησιμοποιείται από Ιδιωτικό Πρόσωπο (iii) χρήση πληροφοριών για Ιδιωτικό πρόσωπο από πόρους του Διαδικτύου, αίτημα πληροφοριών για Ιδιωτικό πρόσωπο από διάφορα μητρώα και από άλλες πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό (iv) εξέταση αιτήσεων ως απάντηση σε αγγελίες εργασίας, κατά την πρόσληψη νέων υπαλλήλων.

Εξαιρούνται περιπτώσεις κατά τις οποίες λαμβάνουμε την επιβεβαίωσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για άλλους σκοπούς, ή όταν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας (βάσει των παραγράφων α) και στ) του πρώτου μέρους του άρθρου 6 του Κανονισμού).

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Συμμορφωνόμαστε με τις αρχές που θεσπίζονται από τον Κανονισμό και συγκεκριμένα τα προσωπικά δεδομένα:

 • διακινούνται νόμιμα, ειλικρινά και "διαφανώς" από εμάς.
 • συλλέγονται για συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς τους σκοπούς ("περιορισμός σκοπών")·
 • είναι επαρκή, κατάλληλα και περιορίζονται σε ό,τι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία ("ελαχιστοποίηση δεδομένων")·
 • είναι ακριβή και, εάν χρειάζεται, ενημερώνονται. Θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που ήταν ανακριβή, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, διαγράφηκαν ή διορθώθηκαν χωρίς καθυστέρηση ("ακρίβεια")·
 • αποθηκεύονται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των χρηστών όχι περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα ("περιορισμός αποθήκευσης").
 • υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο που να παρέχει την κατάλληλη προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, καθώς και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημιά με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

Η νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να είναι η εξής:

 • παροχή υπηρεσιών.
 • συμμόρφωση με νομική υποχρέωση (η σχετική δραστηριότητα διέπεται από τις διατάξεις των ισχυόντων κανονιστικών πράξεων της ΕΕ ή της Κύπρου).
 • συμμόρφωση με το δημόσιο συμφέρον ή άσκηση δημόσιας εξουσίας (η σχετική δραστηριότητα διέπεται από τις διατάξεις των ισχυόντων κανονιστικών πράξεων της ΕΕ ή της Κύπρου).
 • προστασία των ζωτικών συμφερόντων Ιδιωτικού προσώπου ή τρίτου (η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται, για παράδειγμα, με σκοπό την προστασία της ζωής ή της υγείας Ιδιωτικού προσώπου).
 • τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας (για την υλοποίηση των νόμιμων συμφερόντων της Εταιρείας που απορρέουν από τις υφιστάμενες υποχρεώσεις ή από τη συναφθείσα σύμβαση ή από το νόμο: (i) να ασκεί εμπορικές δραστηριότητες (ii) να διατηρεί αιτήσεις και υποβολές σχετικά με την παροχή υπηρεσιών, άλλες αιτήσεις και υποβολές, σχόλια σχετικά με αυτά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που γίνονται προφορικά και στον Ιστότοπο (iii) για την ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών (iv) για τη διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών (v) για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών (vi) να απευθύνεται στις αρχές της κρατικής διοίκησης, στους φορείς που ασκούν επιχειρησιακές δραστηριότητες και στα δικαστήρια για την προστασία των έννομων συμφερόντων της (vii) να ενημερώνει το κοινό σχετικά με τις δραστηριότητές τους.
 • τη συγκατάθεση ενός Ιδιωτικού Προσώπου (η συναίνεση του ιδιώτη χρησιμοποιείται ως νομική βάση, για παράδειγμα, για σκοπούς μάρκετινγκ. Ο ιδιώτης έχει την ελεύθερη επιλογή να δώσει τη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία δεδομένων ή όχι. Ο ιδιώτης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή).

Παραλήπτες Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία δεν ζητά από Ιδιώτη και δεν επεξεργάζεται περισσότερες πληροφορίες από αυτές που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού, τηρώντας έτσι τη λεγόμενη αρχή της ελαχιστοποίησης δεδομένων. Η ποσότητα των Προσωπικών Δεδομένων που απαιτούνται για διάφορους σκοπούς καθορίζεται από τις κανονιστικές διατάξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε άλλες περιπτώσεις, η ίδια η Εταιρεία εκτιμά ποιες πληροφορίες θα πρέπει να ζητηθούν από τον Ιδιώτη για να μπορέσει να επιτευχθεί ο σκοπός (π.χ. η παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας), τηρώντας την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπαλλήλους τα χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο παραβίασης προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία παρακολουθεί τις δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καταγράφει κάθε περιστατικό που επηρεάζει την προστασία τους και λαμβάνει μέτρα για την αποτροπή περαιτέρω παραβιάσεων δεδομένων. Η Εταιρεία πραγματοποιεί εκπαίδευση των εργαζομένων της, βελτιώνει Πληροφοριακά Συστήματα και διαδικασίες διακίνησης εγγράφων.

Ενδέχεται κατά καιρούς να εμπλέκουμε τρίτα μέρη στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η επεξεργασία θα διέπεται από συμβατικές ρυθμίσεις με τη μορφή που ορίζει ο νόμος. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • γραφεία μάρκετινγκ που μας βοηθούν να προωθήσουμε τον εαυτό μας ή να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας,
 • Πάροχοι υπηρεσιών e-mail που μας βοηθούν να στέλνουμε ενημερωτικά δελτία και να επικοινωνούμε μαζί σας και το έχουν ζητήσει από εμάς.

Προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να γνωστοποιηθούν στο αρμόδιο κυβερνητικό, ρυθμιστικό ή εκτελεστικό όργανο σε περίπτωση που αυτό ορίζεται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Διάρκεια αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία όχι περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού.

Η διάρκεια αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και τη νομική βάση της και εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένα από αυτά τα κριτήρια:

 • Η συγκατάθεση του Ιδιωτικού προσώπου για την επεξεργασία των Ιδιωτικών δεδομένων είναι σε ισχύ.
 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει τη νομική ευθύνη να διατηρεί τα δεδομένα.
 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να συνειδητοποιήσει τα έννομα συμφέροντά του.

Έχετε το δικαίωμα να:

Ο ιδιώτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των πληροφοριών του:

 • να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το είδος, το σκοπό και τη νομική βάση της επεξεργασίας ιδιωτικών δεδομένων·
 • να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και λήψη έγκρισης για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Μετά την παραλαβή αιτήματος Ιδιωτικού προσώπου για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει από τον ιδιώτη να προσδιορίσει με περισσότερες λεπτομέρειες ποιες πληροφορίες και ποιες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων αφορά το αίτημα.
 • να διορθώσουν τα δεδομένα τους εάν είναι λανθασμένα ή ανακριβή·
 • να διαγράψουν τα δεδομένα τους ή το ‘’δικαίωμα στο να ξεχαστούν’’, για παράδειγμα, εάν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή εάν ιδιώτης έχει αποσύρει τη συγκατάθεσή του/της στην οποία βασίζεται η επεξεργασία·
 • να περιορίσετε την επεξεργασία δεδομένων, για παράδειγμα, η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από ιδιώτη, ο ιδιώτης δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτείται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση των νομικών αξιώσεων, κ.λπ.
 • να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων (για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση του Ιδιωτικού προσώπου) εάν η επεξεργασία βασίζεται στα έννομα συμφέροντα ή στο δημόσιο συμφέρον της Εταιρείας. Το δικαίωμα αντίρρησης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συναίνεση Ιδιωτικού προσώπου, η σύναψη και εκτέλεση συμβατικών σχέσεων, η εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, η προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή τρίτων.
 • δικαίωμα φορητότητας ή μεταφοράς δεδομένων για αποθήκευση ή δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης δεδομένων, για παράδειγμα, με μεταφορά σε άλλο πάροχο υπηρεσιών. Το δικαίωμα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για όλες συνολικά τις πληροφορίες.
 • μπορείτε να διαγραφείτε από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ενημερωτικών δελτίων στα οποία έχετε εγγραφεί στο παρελθόν, χρησιμοποιώντας τις οδηγίες σε οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω email που σας στέλνουμε, η οποία θα είναι ένας σύνδεσμος για «κατάργηση εγγραφής» ή «STOP».
 • να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτεύουσα αρχή για πιθανή παραβίαση του Κανονισμού.

Η Εταιρεία θα εξετάζει τα αιτήματα των Ιδιωτών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνει τον Ιδιώτη για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται εντός ενός μηνός. Η Εταιρεία μπορεί να παρατείνει την περίοδο εξέτασης των αξιώσεων για άλλους δύο μήνες σε εύλογη βάση (για παράδειγμα, μεγάλος αριθμός αιτημάτων ή πολυπλοκότητα αιτημάτων).

Σκιαγράφηση Προφίλ

Η σκιαγράφηση προφίλ είναι η αυτόματη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κάθε είδους. Ο ελεγκτής δεν συμμετέχει σε αυτήν την πρακτική.

Cookies

Συλλέγουμε ανώνυμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις κάθε χρήστη, όπως ποιες σελίδες στον ιστότοπο προβλήθηκαν και για πόσο χρονικό διάστημα. Αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να συνδεθούν ξανά με κάποιο συγκεκριμένο άτομο και συλλέγονται μέσω του Google Analytics. Εάν θέλετε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics, μπορείτε να το κάνετε εδώ ή μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτό εδώ.

Το Facebook και το Twitter ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies για να παρακολουθούν ότι είστε συνδεδεμένοι και να επιτρέπουν την κοινή χρήση των άρθρων μας. Δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις διαφημιστικές σας προτιμήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter ή το Instagram, μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις ή στις επιλογές προτιμήσεών σας στην εκάστοτε πλατφόρμα.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού επιτρέπουν κάποιο έλεγχο των περισσότερων cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies γενικά, μπορείτε αν θέλετε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.aboutcookies.org. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής cookies από το κινητό σας τηλέφωνο, θα χρειαστεί να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο της συσκευής σας. Λάβετε υπόψη ότι ο περιορισμός των cookies είναι πιθανό να επηρεάσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά τον ιστότοπό μας και μπορεί να κάνει περιοχές του ιστοτόπου μας μη προσβάσιμες ή μη λειτουργικές.

Εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε εξατομικευμένες διαφημίσεις σε οποιονδήποτε ιστότοπο επισκέπτεστε, μπορείτε συνήθως να εξαιρεθείτε απευθείας μέσω της πολιτικής απορρήτου του συγκεκριμένου ιστότοπου τον οποίο επισκέπτεστε. Λάβετε υπόψη ότι αυτό δεν θα αποκλείσει τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στους ιστότοπους που επισκέπτεστε, απλώς θα σταματήσει το να λαμβάνετε διαφημίσεις που έχουν προσαρμοστεί στα ενδιαφέροντά σας. Αυτή η εξαίρεση βασίζεται σε ένα cookie, επομένως εάν διαγράψετε όλα τα cookies, τότε αυτός ο ιστότοπος δεν θα γνωρίζει πλέον ότι έχετε εξαιρεθεί. Το ίδιο ισχύει αν χρησιμοποιείτε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο ή χρησιμοποιείτε νέο υπολογιστή για πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τέτοιες διαφημίσεις επισκεπτόμενοι την πλατφόρμα εξαίρεσης του IAB στη διεύθυνση www.youronlinechoices.com. Λάβετε υπόψη ότι αυτή και άλλες πλατφόρμες σάς επιτρέπουν να εξαιρεθείτε από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος που παρέχεται από εγγεγραμμένα μέλη.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα εξής:

Google Analytics - χρησιμοποιούμε το Google Analytics για σκοπούς παρακολούθησης.

Συγγραφέας κριτικής

Panos Malaktaris

Panos Malaktaris

Είμαι ο Πάνος και είμαι φανατικός με τα σπορ. Όταν φτάνει το σαββατοκύριακο, απλά αφήστε με με το τηλεκοντρόλ και τις 2 οθόνες μου-ενίοτε 3- να απολαύσω -και τελικά να γράψω σχετικά με- όλη την αγωνιστική δράση.